Báo cáo thuế

Báo cáo thuế là nhiệm vụ mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện định kỳ theo quy định pháp luật. Vậy báo cáo thuế gồm những gì? Để kê khai báo cáo thuế cần những gì? Cùng SimERP tìm hiểu khái niệm cơ bản, các hạng mục nội dung, thời hạn và hướng dẫn cách kê khai thuế doanh nghiệp trực tiếp và online trong bài viết dưới đây.

Báo cáo thuế

Khái quát về báo cáo thuế

Báo cáo thuế là gì?

Trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo thuế là một trong những nghiệp vụ kế toán có vai trò quan trọng hàng đầu. Về định nghĩa, đây là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế đầu vào (phát sinh từ hoạt động mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ) và hóa đơn thuế đầu ra (phát sinh từ hóa đơn bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ do chính doanh nghiệp phát hành). Đây chính là căn cứ mang tính chất cầu nối để cơ quan chức năng nắm bắt tình trạng hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc thực hiện báo cáo thuế yêu cầu doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật chính xác quy định về Luật Thuế mới nhất, đặc biệt là các loại biểu mẫu, tờ khai cần nộp và thời hạn kê khai cũng như nộp thuế cho cơ quan thuế.

Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế bao gồm những gì?

Báo cáo thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu, được xác định trên phần giá trị tăng lên của hàng hóa hoặc dịch vụ từ quá trình sản xuất, lưu thông đến khi được phân phối đến người tiêu dùng. Khi thực hiện báo cáo thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp cần xác định rõ chu kỳ kê khai (theo tháng, hay theo quý) và phương pháp khấu trừ (trực tiếp, hay gián tiếp) để sử dụng đúng biểu mẫu tờ khai phù hợp.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Đa số doanh nghiệp sẽ phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ theo quý. Thông thường, chỉ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh có độ rủi ro cao mới cần làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Lưu ý, doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn vẫn phải thực hiện báo cáo này, ngoại trừ các trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, chưa khai báo phát hành hóa đơn.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

Tương tự báo cáo thuế giá trị gia tăng, các doanh nghiệp sẽ áp dụng kê khai thuế thu nhập cá nhân theo hình thức kê khai theo tháng hoặc theo quý tương ứng. Ngoài ra, theo quy định, doanh nghiệp phát sinh số thuế thu nhập cá nhân với số tiền thuế phải nộp trên 50.000.000 VND sẽ phải kê khai báo cáo theo tháng và dưới 50.000.000 VND sẽ kê khai theo quý.

Lưu ý, nếu doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bất kỳ nhân viên nào thì sẽ không phải nộp tờ khai thuế này.

Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Căn cứ vào các giấy tờ chứng từ, hóa đơn hàng quý, kế toán viên sẽ tạm tính số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp. Theo quy định, nếu trong quý phát sinh tiền thuế thu nhập, doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế, trễ nhất là ngày thứ 30 của quý kế tiếp; nếu không có phát sinh, doanh nghiệp sẽ không phải nộp.

Báo cáo thuế cần làm những gì?

Báo cáo thuế cần làm những gì?

Để thực hiện báo cáo thuế đầy đủ và đảm bảo tính chuẩn xác, kế toán viên cần đặc biệt lưu ý các công việc sau:

 • Sắp xếp, phân loại hóa đơn theo trình tự ngày tháng và trình tự nghiệp vụ.
 • Phân biệt rõ các loại tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu và dụng cụ công cụ khi hạch toán trên phần mềm kế toán.
 • Lưu trữ chứng từ, hóa đơn dự phòng để làm căn cứ đối chiếu trong trường hợp cần thiết.
 • Kê khai, đối soát chi tiết khi nhập thông tin vào hệ thống thông tin kế toán và xử lý chênh lệch thuế, điều chỉnh số liệu phù hợp trước khi tiến hành nộp tờ khai.
 • Đảm bảo quy trình báo cáo thuế diễn ra định kỳ và đúng tiến độ để thuận tiện cho việc lập báo cáo tài chính.

Hướng dẫn báo cáo thuế doanh nghiệp

Hạn báo cáo thuế

Căn cứ Luật Quản lý thuế 2019, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014-TT-BTC, Thông tư 302/2016/TT-BTC và Nghị định 139/2016/NĐ-CP, hạn báo cáo thuế quý và tháng nộp trực tiếp tại cơ quan thuế được quy định như sau:

Trong đó, nếu thời hạn nộp trùng vào ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết theo quy định) thì ngày hạn chót sẽ được tính vào ngày làm việc tiếp sau đó.

Theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC, trường hợp chậm nộp báo cáo thuế 1 ngày đến 5 ngày nhưng có tình tiết giảm nhẹ, doanh nghiệp sẽ chỉ bị xử phạt cảnh cáo. Nếu quá thời hạn quy định mà doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ kê khai và nộp báo cáo thuế, doanh nghiệp sẽ chịu xử phạt theo các mức như sau:

 • Trường hợp nộp báo cáo thuế trễ 1 ngày đến 10 ngày, doanh nghiệp sẽ phải chịu mức phạt 700.000 VND hoặc từ 400.000 VND (nếu có tình tiết giảm nhẹ) đến 1.000.000 VND (nếu có tình tiết tăng nặng). 
 • Trường hợp quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, mức xử phạt sẽ là 1.400.000 VND hoặc từ 800.000 VND (nếu có tình tiết giảm nhẹ) đến 2.000.000 VND (nếu có tình tiết tăng nặng). 
 • Trường hợp quá thời hạn từ 20 ngày đến 30 ngày, mức xử phạt sẽ là 2.100.000 VND hoặc từ 1.200.000 VND (nếu có tình tiết giảm nhẹ) đến 3.000.000 VND (nếu có tình tiết tăng nặng). 
 • Trường hợp quá thời hạn từ 30 ngày đến 40 ngày, mức xử phạt sẽ là 2.800.000 VND hoặc từ 1.600.000 VND (nếu có tình tiết giảm nhẹ) đến 4.000.000 VND (nếu có tình tiết tăng nặng). 
 • Trường hợp quá thời hạn trên 40 ngày, mức xử phạt sẽ là 3.500.000 VND hoặc từ 2.000.000 VND (nếu có tình tiết giảm nhẹ) đến 5.000.000 VND (nếu có tình tiết tăng nặng). 

Cách báo cáo thuế trực tiếp cho cơ quan thuế

Báo cáo thuế giá trị gia tăng

 • Kê khai theo phương pháp khấu trừ: Mẫu số 01/GTGT
 • Kê khai theo phương pháp trực tiếp: Mẫu số 03/GTGT (trực tiếp theo giá trị gia tăng) hoặc Mẫu số 04/GTGT (trực tiếp trên doanh thu)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp cần chuẩn bị giấy tờ theo Mẫu BC26-AC.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

 • Đối với doanh nghiệp trả tiền lương: Mẫu số 02/KK-TNCN 
 • Đối với doanh nghiệp trả đầu tư vốn hoặc chuyển nhượng chứng khoán: Mẫu số 03/KK-TNCN

Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Theo Điều 17, Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp không cần nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý và chỉ tạm nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có phát sinh. Doanh nghiệp cần nộp: Báo cáo tài chính năm, Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu 03/TNDN và các Phụ lục khác (nếu có).

Cách báo cáo thuế online

Hiện nay, các doanh nghiệp đã có thể báo cáo thuế qua mạng một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn tại website https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Cách báo cáo thuế online

Các bước thực hiện

Để thực hiện, bạn hãy tiến hành theo các bước như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống trang thuế điện tử và chọn chức năng “Khai thuế”.
 • Bước 2: Tải tờ khai thuế ở định dạng .XML lên hệ thống.
 • Bước 3: Ký điện tử để xác nhận thông tin.
 • Bước 4: Tiến hành nộp tờ khai báo cáo qua mạng.
 • Bước 5: Kiểm tra tình trạng tiếp nhận hồ sơ báo cáo thuế doanh nghiệp thông qua email để nắm được tiến độ phê duyệt.

Ngoài ra, với phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất của Tổng cục thuế (HTKK 4.5.1), người dùng đã có cách in báo cáo thuế có mã vạch nhanh chóng và theo đúng địa bàn hành chính trên toàn quốc.

Tips khi báo cáo thuế online

Trường hợp không gửi được báo cáo qua mạng, bạn có thể tham khảo cách sửa lỗi này bằng việc kiểm tra máy tính đã cài đặt Java hay chưa. Trường hợp chưa cài Java, bạn hãy tải Java về và cài đặt cho máy.

Tips khi báo cáo thuế online

Ngoài ra, để khắc phục lỗi này và hỗ trợ các nghiệp vụ thuế khác như làm báo cáo thuế hóa đơn điện tử hoặc in báo cáo thuế qua mạng, bạn có thể tìm hiểu thêm về giải pháp phần mềm kế toán và kê khai thuế triển khai bởi SimERP. Với phân hệ Kế toán được xây dựng dựa trên phần mềm kế toán Odoo ERP – nền tảng quản trị doanh nghiệp hàng đầu, công việc nộp báo thuế sẽ nhanh chóng và đáp ứng đúng nhu cầu của tổ chức.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin khái quát về nghiệp vụ báo cáo thuế. Hy vọng bài viết đã cung cấp nguồn tham khảo hữu ích giúp doanh nghiệp nắm được báo cáo thuế quý gồm những gì để thực hiện báo cáo một cách hiệu quả, đầy đủ và chính xác. Để được tư vấn thêm về các giải pháp phần mềm doanh nghiệp, đặc biệt là phần mềm kế toán thuế, bạn hãy để lại tin nhắn dưới phần bình luận hoặc liên hệ ngay với SimERP nhé!

Related Post

Leave a Comment

Đáng quan tâm

Bài viết mới