Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật sau đây của Magenest – đơn vị sở hữu SIMERP sẽ chỉ ra những thông tin liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng đối với website này.

  1. Theo quy định chung, Magenest không tự động thu thập thông tin cá nhân của khách hàng. Tuy nhiên, để cải thiện và nâng cao trải nghiệm người dùng khi truy cập trang web, một số thông tin phi cá nhân liên quan đến lưu lượng truy cập của khách hàng sẽ được ghi lại bởi Server đạt chuẩn vận hành của Magenest.
  2. Bất kỳ trang web thứ 3 nào được dẫn link tại website SimERP đều có điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật riêng. Khách hàng cần xem xét kỹ lưỡng để lựa chọn thông tin cá nhân phù hợp cho từng trang web.
  3. Magenest chỉ chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng để cung cấp dịch vụ cho người dùng hoặc thông tin bổ sung về Magenest mà khách hàng yêu cầu (như gửi email, điền các thông tin cần thiết,…).