Giải pháp quản lý kho và chuỗi cung ứng toàn diện cho doanh nghiệp

Phần mềm quản lý kho hàng online hiện đại và thống nhất trên một nền tảng

Giải pháp quản lý kho và chuỗi cung ứng

Đơn giản hóa quy trình quản lý hàng tồn kho gấp 3 lần

Thân thiện
Áp dụng phương pháp ghi sổ kép để tối ưu
quy trình kho hàng
Nhanh chóng xử lý hàng tồn kho

Sử dụng yêu cầu báo giá tự động giúp chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả hơn

Hỗ trợ drop-shipping, cross-docking

Đáp ứng nhu cầu bán hàng quốc tế của doanh nghiệp Việt

Các tính năng chính

Giải pháp quản lý kho và chuỗi cung ứng toàn diện cho doanh nghiệp

Quản lý kho cơ bản

Đáp ứng đầy đủ điều kiện tiên quyết về quản lý kho hàng cho doanh nghiệp

Loại bỏ nhanh chóng sản phẩm lỗi và nhận báo cáo chi tiết về chi phí, lý do và khối lượng

Thực hiện kiểm kê cho một kho hàng, một sản phẩm hoặc khu hàng cụ thể

Quản lý kho nâng cao

Ứng dụng nâng cao đáp ứng nhu cầu của mọi loại hình doanh nghiệp

Giao hàng cho khách hàng trực tiếp từ nhà cung cấp với mô hình Drop-shipping

Chuyển trực tiếp từ nhà sản xuất đến nơi tiêu thụ với mô hình Cross-docking

Thiết kế quy trình đơn hàng dựa vào yêu cầu riêng của doanh nghiệp

Hỗ trợ quét barcode sản phẩm

Dễ dàng kiểm soát hàng hóa, chủ động được chuỗi cung ứng và đáp ứng nhu cầu khách hàng

Hỗ trợ máy quét USB, máy quét bluetooth và thiết bị kiểm kho

Quét mã vạch cho mọi hoạt động kiểm kê: hàng tồn kho, lô hàng đến, đơn đặt hàng đóng gói, v.v.

Ghi nhận vào hệ thống dữ liệu khi có mặt hàng bị lỗi hay quá hạn sử dụng

Báo cáo tự động

Dễ dàng theo dõi tình trạng sản phẩm trong kho theo thời gian thực

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại hệ thống

Nhận báo cáo về tồn kho, xuất/nhập kho

Báo cáo định giá tồn kho (gồm cả số lượng và giá trị)

Cải thiện hiệu suất

Các tính năng đi kèm khác để cải thiện hoạt động kho hàng

Nhanh chóng tra soát tài liệu với bộ lọc thông minh

Tự động hóa quy trình dựa trên tình trạng sản phẩm tại kho và dự báo đơn đặt hàng

Nhận thông báo về sản phẩm hoặc nhà cung cấp trong quá trình báo giá

Tích hợp ứng dụng

Tích hợp nhiều ứng dụng trên cùng một nền tảng

15.000+ khách hàng đã lựa chọn SimERP

Nhận tư vấn từ chuyên gia SimERP ngay hôm nay!