Quản lý kế toán - tài chính toàn diện cho doanh nghiệp

Giải pháp tối ưu cho việc theo dõi, đo lường và quản lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quản lý kế toán tài chính

Hoạt động kế toán thuế và nội bộ được kiểm soát trên một hệ thống duy nhất

Thân thiện

Được điều chỉnh và bổ sung theo Quyết định và thông tư của Bộ tài chính.

Quản lý hóa đơn & chi phí

Tra soát hóa đơn và dự báo chính xác chi phí trong tương lai

Báo cáo tài chính chi tiết

Theo dõi Doanh thu, Chi phí, Hợp đồng tương ứng với các khoản thanh toán

Quản lý

Tự thiết lập cấu hình phù hợp với hệ thống tài chính kế toán của doanh nghiệp

Các tính năng chính

Bộ tính năng quản lý tài chính toàn diện cho doanh nghiệp

Quản lý kế toán bán hàng

Các bút toán sẽ được ghi nhận tự động tương ứng nghiệp vụ mua bán hàng, kho

Quản lý hóa đơn theo từng đơn hàng của nhà cung cấp, đại lý, khách hàng

Theo dõi và quản lý hóa đơn hoàn tiền ở các giai đoạn khác nhau

Quản lý cụ thể các chi nhận thanh toán của nhà cung cấp

Quản lý các khoản thanh toán, sản phẩm và thông tin khách hàng

Quản lý kế toán quản trị

Quản lý hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị

Quản lý ngân sách, Doanh thu trả trước, đối soát, ngày khóa

Quản lý bút toán sổ nhật ký (tạo mới/cập nhật/xóa và theo dõi bút toán)

Quản lý các bút toán tài sản (tạo mới bút toán sổ nhật ký cho các khấu hao trong kỳ của tài sản, vào sổ các dòng phát sinh khấu hao tài sản cho tháng được chọn)

Nhập doanh thu trả trước

Tạo lập báo cáo

 Giúp nhà quản trị đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn

Báo cáo tờ khai thuế GTGT, báo cáo lãi lỗ

Báo cáo bảng cân đối tài khoản, nhật ký tổng hợp

Báo cáo phân tích ngân sách, biên lợi nhuận sản phẩm

Báo cáo tài sản, báo cáo doanh thu trả trước

Tùy chỉnh linh hoạt

Thiết kế hệ thống quản lý tài chính phù hợp

Thiết lập hệ thống tài khoản, tiền tệ, các loại thuế

Thiết lập các điều khoản thanh toán, theo dõi thanh toán

Thiết lập vị thế tài chính, tài khoản ngân hàng, sổ nhật ký

Thiết lập nhóm tài khoản phân tích, nhà cung cấp các dịch vụ thanh toán

Tích hợp ứng dụng

Tích hợp nhiều ứng dụng trên cùng một nền tảng

15.000+ khách hàng đã lựa chọn SimERP

Nhận tư vấn từ chuyên gia SimERP ngay hôm nay!