SimCRM - Gói dùng thử miễn phí

Giải pháp quản trị quan hệ khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả

Tối đa hóa hiệu suất làm việc & Tăng trưởng doanh thu

 

 • 05 người dùng
 • Miễn phí 90 ngày
 • Lưu trữ trên Cloud
 • 1 GB không gian lưu trữ
phần mềm SimCRM

Bảng giá triển khai SimERP theo gói (VNĐ)

Basic
50,000,000
 • 50 giờ triển khai
 • 1 buổi phân tích và tư vấn quy trình
 • Số người dùng tuỳ chọn (*)
 • Các phân hệ cơ bản (**)
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình hệ thống
 • Cung cấp User Guide
 • 2 buổi đào tạo từ xa
 • Bảo hành 1 tháng
 • Ngôn ngữ chuẩn Việt
Liên hệ ngay
Standard
80,000,000
 • 120 giờ triển khai
 • 2 buổi phân tích và tư vấn quy trình
 • Số người dùng tuỳ chọn (*)
 • Các phân hệ cơ bản (**)
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình hệ thống
 • Cung cấp User Guide
 • 3 buổi đào tạo từ xa
 • Bảo hành 1 tháng
 • Ngôn ngữ chuẩn Việt
 • Hỗ trợ tuỳ chỉnh
 • Hỗ trợ cài đặt Domain, SSL, Mail Server
 • 1 buổi đào tạo trực tiếp tại HN/HCM
Liên hệ ngay
Advanced
120,000,000
 • 180 giờ triển khai
 • 3 buổi phân tích và tư vấn quy trình
 • Số người dùng tuỳ chọn (*)
 • Các phân hệ cơ bản (**)
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình hệ thống
 • Cung cấp User Guide
 • 4 buổi đào tạo từ xa
 • Bảo hành 2 tháng
 • Ngôn ngữ chuẩn Việt
 • Hỗ trợ tuỳ chỉnh
 • Hỗ trợ cài đặt Domain, SSL, Mail Server
 • 2 buổi đào tạo trực tiếp tại HN/HCM
Liên hệ ngay
Professional
Liên hệ
 • Số giờ triển khai theo nhu cầu
 • Phân tích và tư vấn quy trình theo nhu cầu
 • Số người dùng tuỳ chọn (*)
 • Các phân hệ cơ bản (**)
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình hệ thống
 • Cung cấp User Guide
 • Thời gian bảo hành theo nhu cầu
 • Ngôn ngữ chuẩn Việt
 • Hỗ trợ tuỳ chỉnh
 • Hỗ trợ cài đặt Domain, SSL, Mail Server
 • Đào tạo từ xa - trực tiếp tại HN/HCM cụ thể theo nhu cầu khách hàng
Liên hệ ngay

(*) Chi phí người dùng bao gồm trong chi phí subscription hàng tháng

(**) Các phân hệ cơ bản bao gồm: Bán hàng & CRM, nhân sự, kho, mua hàng & sản phẩm, dự án, bảo hành & bảo trì, sản xuất

Chi phí subscription hàng tháng

Đã bao gồm chi phí người dùng, chi phí cloud hosting và chi phí bảo trì

Số người dùng

Chi phí hàng tháng (VNĐ)

Dưới 5 người dùng

1,500,000

Dưới 10 người dùng

2,000,000

Dưới 15 người dùng

3,000,000

Trên 15 người dùng

Liên hệ

Gói kế toán kèm theo

Hình thức

Chi phí (VNĐ)

Triển khai cùng các gói SimERP có sẵn

80,000,000

Triển khai cùng gói SimERP thiết kế riêng theo nhu cầu

50,000,000

Liên hệ để nhận tư vấn về gói giải pháp phù hợp