Điều khoản dịch vụ

Áp dụng cho tất cả khách hàng, bao gồm khách hàng chính thức và khách hàng dùng thử

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

CTCP Magenest xây dựng và duy trì website www.simerp.io để cung cấp thông tin và dịch vụ cho người dùng Internet. Khi truy cập trang web www.simerp.io thuộc quyền sở hữu của Magenest, thì có nghĩa là người dùng đồng ý với các điều khoản và chính sách quy định của Magenest. Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản và quy định này, người dùng có thể chấm dứt sử dụng website. 

Các thông tin trên website www.simerp.io chỉ được sử dụng nhằm mục đích cá nhân, nghiêm cấm sử dụng cho mục đích thương mại mà không được sự đồng ý của Magenest bằng văn bản.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Magenest có thể chỉnh sửa các quy định và điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Các thông tin này sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên trang web www.simerp.io. Vì vậy khách hàng cần thường xuyên kiểm tra những thay đổi này, nếu người dùng tiếp tục sử dụng website thì đồng nghĩa với việc đồng ý với nội dung thay đổi đó.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG, MẬT KHẨU TRUY CẬP, BẢO MẬT

Nếu một bộ phận trên trang web yêu cầu người dùng đăng ký hoặc mở tài khoản, khách hàng cần cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và mới nhất cho Magenest.

Trong trường hợp phát hiện ra bất cứ ai biết hoặc sử dụng thông tin cá nhân của mình để truy cập và sử dụng trên www.simerp.io, khách hàng cần:

  • Nhanh chóng thông báo cho Magenest.
  • Cung cấp các thông tin mà Magenest yêu cầu.

Magenest, đại diện hoặc đội ngũ nhân sự của công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót, gián đoạn, thiếu chính xác, virus máy tính, đường dây liên lạc trục trặc hay sự thay đổi hoặc sử dụng bất cứ thông tin nào ở đây vì bất kỳ nguyên nhân gì, với bất kỳ thiệt hại nào.

QUYỀN THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Khi người dùng truy cập và sử dụng website www.simerp.io, Magenest có thể thu thập và lưu trữ dữ liệu về quá trình truy cập, những thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp khi đăng ký (bao gồm nhưng không giới hạn bởi tên, số điện thoại, địa chỉ email, quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động,…). Magenest có quyền sử dụng những thông tin này để lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Tòa án.

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN

Khi truy cập và sử dụng website www.simerp.io, khách hàng đã đồng ý sử dụng SimERP (sản phẩm của Magenest) tuân thủ theo quy định và luật pháp hiện hành, đồng thời cam kết không sử dụng SimERP để truyền tải hay liên kết các nội dung:

  • Chứa thông điệp quảng cáo vi phạm pháp luật, quy định của Chính phủ Việt Nam.
  • Vi phạm các chính sách về bản quyền, sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu cá nhân.
  • Xâm phạm, phá hoại tính an toàn của SimERP bap gồm việc phán tán virus, Trojan, hoặc các công cụ có tính chất can thiệp với hệ thống điều khiển, mạng lưới.
  • Chứa các nội dung, thông tin gây ra vấn đề kiện tụng cho Magenest.

Ngoài ra, khách hàng không được sử dụng phương tiện, hay bất cứ thiết bị nào để kiểm soát hoặc sao chép nội dung trong trang web mà không được sự đồng ý của Magenest bằng văn bản.

Magenest hoàn toàn có quyền kiểm soát, từ chối hoặc gỡ bỏ bất cứ thông tin nào vi phạm những điều trên. Tùy theo mức độ vi phạm, Magenest sẽ hủy bỏ quyền sử dụng dịch vụ, hoặc người sử dụng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

LUẬT ÁP DỤNG

Thỏa thuận này được công nhận và thực thi theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp liên quan tới thỏa thiện này cần được giải quyết tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.