Giải pháp quản lý quy trình sản xuất toàn diện cho doanh nghiệp

Hoạt động Sản xuất, Chất lượng, Bảo trì và Quản lý vòng đời sản phẩm được tích hợp trên một nền tảng duy nhất

Giải pháp quản lý sản xuất

Giúp doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Thân thiện
Lập kế hoạch sản xuất chính xác dựa trên
chỉ số đo lường thực
Tất cả trong một
Khâu quản lý vòng đời, chất lượng, bảo trì
được tích hợp hoàn toàn
Giao tiếp nhanh chóng
Hiển thị bản báo cáo công việc và nhận
thông báo khi có hoạt động quan trọng

Các tính năng chính

Giải pháp quản lý quy trình sản xuất toàn diện cho doanh nghiệp

Quản lý quá trình sản xuất

Gia tăng hiệu quả và quản lý tiến độ sản xuất tốt hơn

Quản lý sản xuất theo dây chuyền hoặc thủ công. Theo dõi quy trình, tiến độ sản xuất, từ đó xây dựng chiến lược cụ thể để gia tăng hiệu suất

Sử dụng barcode để đẩy nhanh tiến trình sản xuất: quét số lô sản phẩm hoặc số sê-ri, kích hoạt yêu cầu bảo trì,...

Quản lý sửa chữa các phụ tùng dưới dạng bảo hành hoặc dịch vụ

Quản lý định mức nguyên vật liệu sản xuất

Kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đưa vào kế hoạch sản xuất

Cho phép sản phẩm phát triển thêm nhiều tính năng và thêm lựa chọn tùy biến khi tạo đơn hàng

Quy định rõ ràng về sản phẩm: khi sản xuất ra cần sử dụng các loại nguyên vật liệu nào, với số lượng bao nhiêu.

Thống kê lại chi tiết trường hợp thiếu hoặc thừa nguyên liệu sản xuất

Lập kế hoạch và lịch biểu

Giảm thất thoát và hạn chế sai sót trong quá trình sản xuất

Nhanh chóng nắm bắt toàn bộ kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp và tùy chỉnh lịch sản xuất

Quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất nhờ truy cập vào tài nguyên và lập kế hoạch

Theo dõi tình trạng mặt hàng trong kho hoặc trong thời gian sản xuất

Báo cáo tự động

Dễ dàng theo dõi tình trạng sản phẩm trong kho theo thời gian thực

Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm được sử dụng trong quá trình sản xuất

Nhận báo cáo về tồn kho, xuất/nhập kho và chi phí của từng đơn hàng sản xuất theo chi phí các thành phần và chi phí vận hành (nhân công hoặc vật liệu)

Phân tích, đo lường năng suất và hiệu quả vận hành của hệ thống máy móc thiết bị để có kế hoạch bảo trì phù hợp

Báo cáo định giá tồn kho (gồm cả số lượng và giá trị)

Tích hợp ứng dụng

Tích hợp nhiều ứng dụng trên cùng một nền tảng

15.000+ khách hàng đã lựa chọn SimERP

Nhận tư vấn từ chuyên gia SimERP ngay hôm nay!